Monthly Archives: Czerwiec 2017

Św. Tomasz z Akwinu o złych duchach. (5 z 5). Czy pokonany diabeł przestaje innych napastować?

W OBRONIE TRADYCJI I WIARY

1medieval_monsters_3274897k

Summa theologiae, Ia, Quaestio 114: Napastliwość złych duchów.

Artykuł 5

CZY ZŁY DUCH – PRZEZ TO, ŻE ZOSTAŁ POKONANY PRZEZ KOGOŚ – PRZESTAJE INNYCH NAPASTOWAĆ ?

Zdaje się, że zły duch – przez to, że został przez kogoś pokonany – nie przestaje innych napastować, bo:

  1. Chrystus najskuteczniej pokonał swojego kusiciela, a jednak potem on Go napastował, podżegając Żydów do zabicia Go. A więc nie jest prawdą, że diabeł pokonany przestaje napastować.

  2. Karząc zwyciężonego w walce, pobudza się go jeszcze do bardziej zaciętej walki. Ale to nie zgadza się z miłosierdziem Bożym. A więc pokonane złe duchy nie przestają napastować.

Wbrew temu czytamy w Ewangelii: „Wtedy opuścił Go diabeł” (Mt 4,11), tzn. Chrystusa pokonującego.

Odpowiedź: Zdaniem jednych[1] zły duch raz pokonany już odtąd żadnego człowieka nie może kusić, ani do tego samego grzechu, ani do innego. Zdaniem drugich, może kusić innych, ale nie do tego samego grzechu. I to zdanie…

View original post 2 441 słów więcej

Reklamy

Remaining Faithful In The Age Of Francis: Ten Points To Know And Share