Św. Tomasz z Akwinu o złych duchach. (5 z 5). Czy pokonany diabeł przestaje innych napastować?

W OBRONIE TRADYCJI I WIARY

1medieval_monsters_3274897k

Summa theologiae, Ia, Quaestio 114: Napastliwość złych duchów.

Artykuł 5

CZY ZŁY DUCH – PRZEZ TO, ŻE ZOSTAŁ POKONANY PRZEZ KOGOŚ – PRZESTAJE INNYCH NAPASTOWAĆ ?

Zdaje się, że zły duch – przez to, że został przez kogoś pokonany – nie przestaje innych napastować, bo:

  1. Chrystus najskuteczniej pokonał swojego kusiciela, a jednak potem on Go napastował, podżegając Żydów do zabicia Go. A więc nie jest prawdą, że diabeł pokonany przestaje napastować.

  2. Karząc zwyciężonego w walce, pobudza się go jeszcze do bardziej zaciętej walki. Ale to nie zgadza się z miłosierdziem Bożym. A więc pokonane złe duchy nie przestają napastować.

Wbrew temu czytamy w Ewangelii: „Wtedy opuścił Go diabeł” (Mt 4,11), tzn. Chrystusa pokonującego.

Odpowiedź: Zdaniem jednych[1] zły duch raz pokonany już odtąd żadnego człowieka nie może kusić, ani do tego samego grzechu, ani do innego. Zdaniem drugich, może kusić innych, ale nie do tego samego grzechu. I to zdanie…

View original post 2 441 słów więcej

Reklamy

Remaining Faithful In The Age Of Francis: Ten Points To Know And Share

Benedykt XVI obnażył islam – wnioski wyciągnijcie sami!

[REBLOG] Pope Gay The First

Mundabor's Blog

There is no week now without this disgraceful man reaching for a new deep from the gutter in which he has already put himself.

Once again, the immense scandal he causes is born from his being so much in love with himself, that he cannot resist “humbly” making the world new in the presence of journalists. This time, we had 80 minutes of off-the-cuff “Francis show”, and if you have already photographed the arrogance and ignorance of this man – if you read this blog, it is probably because you have – you know that 80 minutes of Bergoglio Show can’t be good for Catholicism. More alarming still, is that the off-the-cuff remarks show how this man really thinks.

The Neo-conservative press is now desperately trying to spin the immense stupidity (or evil intent, or a mixture of the two) of this man; but you can spin as much as…

View original post 652 słowa więcej

Polska jest najbogatszym krajem świata!!! O te złoża toczy się III wojna światowa?

SĄD NAD ŻYDOSTWEM

La gloria de la Santisima Virgen

Dla nas Polaków, którzy zdajemy sobie sprawę, jak zostaliśmy przez Żydów opanowani, dzieło ks. prof. Trzeciaka posiada doniosłość wyjątkową, gdyż otwiera nam szeroko oczy
na niebezpieczeństwo grożące Ojczyźnie, wykrywa żydowskie podstępy i budzi ducha samoobrony.

W ostatnich tygodniach ukazała się książka pod tytułem  „Mesjanizm a kwestja żydowska”, której doniosłość okaże się niebawem w życiu. Autorem jest długoletni profesor Akademji Duchownej w Petersburgu, znawca Rosji carskiej i naoczny świadek przewrotu bolszewickiego, Ks. Dr. Stanisław Trzeciak,  który w obronie więźniów dręczonych przez bolszewików nie­jednokrotnie omal życia nie postradał. Podziwiać należy i na­śladować jego odwagę, z jaką wyciąga na światło dzienne podłości żydowskie i wzywa narody do samoobrony.

Takie rzeczy można i dziś głową przypłacić. Pamiętamy zagadkową śmierć generała hr. Czerep-Spirydowicza przed 7 lub 8 laty zamordowanego w Ameryce we własnem mieszkaniu.

Kilkadziesiąt lat życia poświęcił walce z żydostwem i masonerją. Doszedł do wniosku, że światem wstrząsa banda około 300 zakonspirowanych żydów, „podziemny…

View original post 1 228 słów więcej

Notatka na marginesie